Asiakaspalvelu | prettylib.support@openlib.fi | 010 820 4001
Suomeksi In English

Asiakasreferenssit

AsiakasToimipisteitä
 

Oppilaitokset

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
Helsingin kaupunki / Suomenkielinen työväenopisto (www.opisto.hel.fi) 
Lappeenrannan tiedekirjasto 
Markkinointi-instituutti 
Raja- ja Merivartiokoulu 
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 
 

Yritykset

Eläketurvakeskus 
Fingrid Oyj 
Fortum Oyj 
Foster Wheeler Energia Oy 
Helen Oy (www.helsinginenergia.fi) 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (www.varma.fi) 
Keskuslaboratorio Oy (www.kcl.fi) 
Keva 
LähiTapiola-ryhmä 
Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö 
Metso Fabrics Oy 
Neste Oil Oyj 
OP-Palvelut Oy 
Orion Oyj (www.orion.fi)2
Outokumpu Oyj 
Outokumpu Stainless Oy (www.outokumpu.com)2
Outotec (Finland) Oy2
Pöyry Finland Oy (www.poyry.com) 
Sanoma Magazines Finland Oy 
Sanoma Oyj 
Santen Oy (www.santen.fi) 
SSAB Europe Oy2
Stora Enso Oyj / Imatra 
Teollisuuden Voima Oy 
Tikkurila Oy 
UPM-Kymmene Oyj / Forest 
UPM-Kymmene Oyj / Kaukas 
UPM-Kymmene Oyj / Service 
Valio Oy 
Wärtsilä Finland Oy (www.wartsila.com) 
Yleisradio Oy 
 

Valtion keskushallinto

Metsähallitus (www.metsa.fi) 
Oikeusrekisterikeskus80
Patentti- ja rekisterihallitus (www.prh.fi) 
Puolustusministeriö (www.defmin.fi) 
Sisäasiainministeriö (www.intermin.fi) 
Sosiaali- ja terveysministeriö (www.stm.fi) 
Työ- ja elinkeinoministeriö (www.tem.fi) 
Ulkoasiainministeriö (formin.finland.fi) 
Valtioneuvoston kanslia5
Valtiovarainministeriö (www.vm.fi)2
 

Valtion virastot

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
Finnvera Oyj (www.finnvera.fi) 
Geodeettinen laitos (www.fgi.fi) 
Ilmatieteen laitos 
Kansaneläkelaitos 
Liikenneviraston kirjasto (www.tiehallinto.fi) 
Luonnonvarakeskus4
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Fimea 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (www.mtt.fi)4
Maahanmuuttovirasto 
Maanmittauslaitos (www.maanmittauslaitos.fi) 
Metsäntutkimuslaitos (www.metla.fi)2
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (www.thl.fi)5
TUKES 
Työterveyslaitos (www.ttl.fi) 
Valtion asuntorahasto (www.ara.fi) 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Viestintävirasto (www.ficora.fi) 
VR-Yhtymä Oy 
VTT Tietoratkaisut4
 

Kunnanvirastot

Helsingin kaupungin liikennelaitos 
Helsingin kaupungin tietokeskus 
Helsingin kaupunginkanslia 
Helsingin kaupunki /Sosiaali- ja terveysvirasto 
Helsingin kaupunki / Opetusvirasto 
Helsingin kaupunki sosiaalivirasto 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 
 

Puolustushallinto

Ilmavoimien Esikunta 
Puolustusvoimien kirjastojen yhteistietokanta3
Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos 
 

Sairaalat

Etelä-Karjalan keskussairaala 
Mikkelin keskussairaala2
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Päijät-Hämeen Keskussairaala 
Reumasäätiön sairaala 
Tampereen yliopistollinen sairaala (www.pshp.fi) 
 

Muut yhteisöt

Arkkitehtuurimuseo 
Kansallinen audiovisuaalinen arkisto 
Kirkkohallitus 
Kuurojen Liitto ry (http://kirjasto.kl-deaf.fi) 
Liikenneturva 
Metsäliitto Osuuskunta 
MTK:n tietopalvelu 
Postimuseo 
Sitra/Tietopalvelu (www.sitra.fi) 
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
Suomen Kuntaliitto 
Suomen lähetysseura 
Suomen ympäristökeskus3
Säteilyturvakeskus 
Verve 
 
Yhteensä 101 kplToimipisteitä 208 kpl